ONZE PRIVACY PRINCIPES

Privacy- & cookiestatement CleanLease

Versie: Februari 2023

Binnen CleanLease Holding B.V., CleanLease Contracting B.V., Wasserij Gaverland B.V. en Wasserij Gaverland Zierikzee B.V. (hierna: “CleanLease“, “ons/onze” of “wij”) worden persoonsgegevens verwerkt van klanten, bezoekers (zowel fysieke bezoekers als bezoekers van onze websites), leveranciers en andere relaties, om onze bedrijfsactiviteiten goed uit te kunnen voeren. Onder het begrip Websites wordt in deze privacyverklaring verstaan: cleanlease.com, cleanlease.nl, lipsplus.nl en wasserijgaverland.be/nederland.

Middels deze privacyverklaring informeert CleanLease u over de wijze waarop wij als verwerkingsverantwoordelijke onder de AVG met uw persoonsgegevens omgaan. Hierin geven wij onder meer aan waarom wij persoonsgegevens van u verwerken, hoe wij dat doen en welke rechten u daarbij heeft (zoals uw recht op inzage en uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens). Onderaan dit document treft u onze contactgegevens aan, voor wanneer u vragen heeft of uw rechten wenst uit te oefenen.

Naast persoonsgegevens van klanten, bezoekers (zowel fysieke bezoekers als bezoekers van onze Websites), leveranciers en andere relaties verwerken wij ook persoonsgegevens van onze medewerkers en sollicitanten. Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van onze medewerkers en sollicitanten hebben wij een specifieke privacyverklaring opgesteld die met deze groep betrokkenen wordt gedeeld.

CleanLease hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en deze worden met zorgvuldigheid behandeld. Hierin volgen wij de toepasselijke wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens, zoals, maar niet uitsluitend, de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: “AVG”), alsmede ons beleid zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Het gegevensverwerkingsbeleid van CleanLease is opgesteld door CleanLease B.V., een dochteronderneming van CleanLease Holding B.V. CleanLease B.V. is (statutair) gevestigd te Koudekerk aan den Rijn en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 28062071 en coördineert de verwerking van persoonsgegevens door CleanLease en is het eerste aanspreekpunt voor vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Welke persoonsgegevens verwerkt CleanLease?

Persoonsgegevens zijn gegevens aan de hand waarvan uw identiteit kan worden herleid, zoals uw naam, adres, e-mail adres, telefoonnummer en videobeelden waarop u te zien bent. Wij verwerken met name de volgende categorieën van persoonsgegevens, hoofdzakelijk voor de hieronder genoemde doeleinden:

page2image29331008 page2image29332352 page2image29332544
BetrokkeneGegevensVerwerkingsdoel
(Contactpersonen bij/medewerkers van) klanten, leveranciers en andere relaties.Naam.

(Zakelijke) contactgegevens (telefoonnummer, (werk) e-mail).

Afdeling waar medewerker werkt.

Artikelnummer en medewerkerspasnummer (medewerkers).

Persoonsgebonden dragernummer en kledingmaat in geval van persoonsgebonden dragers (medewerkers).

Informatie over positiekleding (medewerkers).

Inloggegevens klantportaal (indien van toepassing).
Het onderhouden van contact met klanten en leveranciers en relaties, het uitvoeren c.q. afnemen van onze dienstverlening (incl. factureren).
Cliënten opgenomen in/bewoners verzorgings-/verpleeghuizen/ggz-instellingen/instellingen voor mensen met een beperkingNaam, adres, woonplaats, verblijflocatie (naam instelling, locatie, afdeling, kamernummer).

Contactgegevens (telefoonnummer, e-mail).

Gemerkte kleding.

Afgenomen diensten.

Contactgegevens vertegenwoordiger van bewoner.

Eventueel, indien van toepassing, contactgegevens bewindvoerder (en gerechtelijke uitspraken) en/of bijzonderheden inzake de gezondheid.

Financiële gegevens zoals bankrekeningnummer.
Het uitvoeren van onze dienstverlening voor cliënten/bewoners (persoonsgebonden wasgoed).

Factureren aan en communiceren met cliënten/bewoners.
Vertegenwoordigers van cliënten/bewoners verzorgings-/verpleeghuizen/ggz-instellingen/instellingen voor mensen met een beperkingNaam.

Contactgegevens (e-mail en/of telefoonnummer).
Het uitvoeren van onze dienstverlening voor cliënten/bewoners.
Bezoekers van onze locatiesCamerabeelden opgenomen op onze locaties.Het beveiligen van onze medewerkers en bezoekers, alsmede hun en onze eigendommen.
Bezoekers van onze WebsitesGegevens die u doorgeeft door contact met ons op te nemen via ons contactformulier op de Websites.

IP-adres en internetgedrag, zoals het tijdstip van uw bezoek aan onze websites en ander bezoek- en klikgedrag, en uw eventuele gebruikersnaam; al dan niet door het gebruik van cookies (zie daarover hieronder meer).
Het onderhouden van contact met klanten, leveranciers, relaties of andere personen die contact met ons opnemen via de websites.

Om onze websites te kunnen aanbieden, onderhouden en verbeteren en de prestaties en het gebruik van onze Websites te bewaken en uw browserervaring te verbeteren (o.a. door het opslaan van voorkeursinstellingen).

Hoe verkrijgt CleanLease uw persoonsgegevens?

CleanLease kan op verschillende manieren uw persoonsgegevens ontvangen. In de eerste plaats kunnen wij uw persoonsgegevens direct van uzelf ontvangen. Hiervan is bijvoorbeeld sprake wanneer u direct onze diensten bij ons afneemt of (al dan niet uit zakelijk oogpunt) contact met ons opneemt, al dan niet via ons contactformulier op de websites.

Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen van uw werkgever of de (zorg)organisatie waar u verblijft, indien deze diensten bij ons afneemt. De gegevens die wij dan van u verkrijgen heeft u veelal zelf aan uw werkgever of de (zorg)organisatie waar u woont verstrekt.

Tot slot verzamelt CleanLease ook zelf uw persoonsgegevens via cookies (waarover u verderop in deze privacyverklaring, onder “Cookies” meer informatie vindt) en door middel van de inzet van camerabewaking.

Zonder deze persoonsgegevens kunnen wij (o.a.) geen overeenkomsten sluiten en/of uitvoeren en niet op uw berichten reageren. Zonder cookies kunnen wij het gebruik van onze Websites niet analyseren en optimaliseren en kunnen sommige delen van onze Websites niet toegankelijk zijn. Tot slot zijn uw persoonsgegevens ook nodig indien u onze nieuwsbrief wenst te ontvangen.

 

Op welke grondslag en voor welke doeleinden verwerkt CleanLease uw persoonsgegevens?

Wij verwerken hoofdzakelijk persoonsgegevens voor de uitvoering van een overeenkomst met een klant, op basis van ons gerechtvaardigd belang of op basis van uw toestemming. Persoonsgegevens van cliënten/bewoners, (contactpersonen bij/medewerkers van) klanten, leveranciers en andere relaties verwerken wij in het kader van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, waarbij wij ofwel gegevens verwerken omdat wij met u een directe contractuele relatie hebben, of wel omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben om uw persoonsgegevens te verwerken om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Wij kunnen bijvoorbeeld ook een gerechtvaardigd belang hebben voor de verwerking van persoonsgegevens die wij via cookies verzamelen, om de eigendommen van onszelf en anderen te beschermen of om te kunnen reageren op binnenkomende berichten. Ook kunnen wij persoonsgegevens verwerken wanneer wij een wettelijke verplichting hebben om uw persoonsgegevens te verwerken.

Wij verwerken uw persoonsgegevens bijvoorbeeld op basis van uw toestemming wanneer u ons toestemming geeft om nieuwsbrieven aan u te versturen of wanneer u toestemming geeft voor het gebruik van bepaalde cookies. Toestemming kunt u altijd intrekken (doch dat heeft geen effect op reeds verrichte verwerkingen).

CleanLease verwerkt uw persoonsgegevens slechts voor zover dat voor de hierboven genoemde doeleinden noodzakelijk is of voor daarmee verenigbare doeleinden.

 

Cookies

De websites van CleanLease maken gebruik van cookies. Cookies zijn eenvoudige tekstbestanden die door uw browser op uw computer, tablet of smartphone worden opgeslagen die informatie bevatten over algemene bezoekgegevens, zoals de bezochte pagina’s, uw browsertype, datum en tijdstip van uw bezoek, etc. Wanneer u een van de Websites van CleanLease bezoekt, is het noodzakelijk bepaalde informatie te verzamelen om de verbinding goed te laten verlopen. Hiervoor is o.a. uw IP-adres nodig. Dit is een nummerreeks die automatisch door uw internetprovider aan uw computer wordt toegekend iedere keer wanneer u inlogt op het internet, zodat u kan worden geïdentificeerd. Cookies worden ook toegepast om het gebruik van de websites van CleanLease voor u gemakkelijker te maken en de inrichting van de Websites voor u te optimaliseren.

1. Functionele cookies

Functionele cookies zijn noodzakelijk om onze Websites goed te laten functioneren. Deze cookies worden gebruikt om de websites gebruikersvriendelijker te maken door het gedrag van de bezoeker bij te houden en bepaalde voorkeuren op te slaan. Voor deze cookies is uw toestemming niet vereist.

2. Analytische cookies

Analytische cookies worden gebruikt om statistieken bij te houden over het gebruik van onze websites. CleanLease gebruikt hiervoor Google Analytics. Lees voor meer informatie het privacybeleid van Google Analytics.

 • Wij gebruiken Google Analytics hoofdzakelijk om te kunnen meten hoeveel bezoekers er op de Websites komen, waar deze vandaan komen en welke pagina’s worden bezocht.
  1. wij hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google, waarin afspraken zijn gemaakt over het gebruik van uw gegevens;
  2. wij hebben maatregelen getroffen die ervoor zorgen dat slechts een zeer beperkt deel van uw IP-adres aan Google wordt verstrekt;
  3. wij hebben maatregelen getroffen die ervoor zorgen dat uw gegevens niet worden gedeeld met Google en door Google niet mogen worden verwerkt voor eigen doelen en niet mogen worden gebruikt om u gerichte advertenties te tonen;
  4. wij hebben maatregelen getroffen die ervoor zorgen dat Google niet de mogelijkheid heeft om uw surfgedrag van verschillende apparaten en meerdere sessies te combineren; wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de analytische cookies van Google.

Wilt u niet dat uw bezoekgedrag wordt bijgehouden door Google Analytics? Dan kunt u een plug-in van Google downloaden die dit voorkomt. Deze plug-in is beschikbaar voor Microsoft Internet Explorer 11, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari en Opera. Deze instelling geldt dan voor alle Websites die u bezoekt, dus niet alleen voor deze Websites. De plug-in is via deze link te installeren.

Om de gevolgen van het gebruik van Google Analytics voor uw privacy tot een minimum te beperken en om te waarborgen dat uw gegevens door Google alleen worden verwerkt om het bezoek en gebruik van onze Website te meten hebben wij de volgende maatregelen genomen:

3. Andere cookies

Dit zijn cookies die voor andere dan functionele of analytische doeleinden worden gebruikt. Onder deze cookies worden ook cookies verstaan die tracking- of marketingdoeleinden hebben. Voor het plaatsen van tracking en marketing cookies wordt uw toestemming gevraagd. Pas na uw akkoord, worden de cookies geplaatst.

www.cleanlease.com

 

Toegang tot uw persoonsgegevens en verstrekking aan derde partijen

Medewerkers van CleanLease hebben alleen toegang tot uw persoonsgegevens wanneer dat nodig is om hun werkzaamheden uit te voeren. Op deze wijze (in combinatie met de hierna te noemen beveiligingsmaatregelen) stellen wij zeker dat deze persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn. Wij spreken daarbij af dat de persoonsgegevens alleen mogen worden gebruikt voor de hierin genoemde doeleinden en kijken daarbij hoe we uw recht op privacy zoveel mogelijk kunnen respecteren. Onze medewerkers zijn gebonden aan geheimhouding.

In beginsel delen wij uw persoonsgegevens niet met derden. Wanneer wij uw persoonsgegevens wel delen met anderen, maken wij met hen ook schriftelijke afspraken over de verwerking van uw gegevens. Wel hebben softwareleveranciers van CleanLease toegang tot haar systemen. Met deze verwerkers heeft CleanLease afspraken gemaakt, zodat er voldoende waarborgen zijn voor de zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens, in overeenstemming met de wet en deze privacyverklaring.

In beginsel delen wij uw persoonsgegevens niet buiten de Europees Economische Ruimte (EER). Als wij uw persoonsgegevens doorgeven buiten de EER, doen wij dit alleen onder de voorwaarden die de privacywetgeving daaraan stelt (o.a. spannen wij ons in om ons ervan te verzekeren dat er een adequaat niveau van bescherming bestaat en zorgen wij voor de nodige contractuele, technische en organisatorische waarborgen).

 

Beveiliging van uw persoonsgegevens

CleanLease draagt zorg voor passende organisatorische en technische (beveiligings-)maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens. Zo werkt CleanLease bijvoorbeeld met beveiligde gegevensnetwerken die beschermd worden door o.a. firewall- en wachtwoordbescherming en virusscanners. Alle laptops waar CleanLease gebruik van maakt zijn bovendien versleuteld door middel van encryptie of andere beveiligingsmaatregelen.

Als er ondanks de beveiligingsmaatregelen toch sprake is van een beveiligingsincident (datalek) dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, zullen wij u zo snel mogelijk informeren over het incident. Wij informeren u dan ook over de maatregelen die wij hebben getroffen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.

Mocht u onverhoopt een beveiligingslek aantreffen of heeft u een vermoeden dat de beveiliging van uw persoonsgegevens niet op de juiste wijze is gewaarborgd, dan verzoeken wij u direct contact op te nemen met CleanLease. CleanLease heeft procedures ingeregeld om deze meldingen adequaat en zorgvuldig te behandelen in overeenstemming met de geldende wetgeving.

 

Externe links en social media

Onze Websites kunnen links naar andere websites bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van andere websites die gelinkt zijn naar of van onze Websites. Onze privacyverklaring is niet van toepassing wanneer u een link gebruikt om van onze Websites naar een andere website te gaan. Uw gedragingen op een website van een derde, waaronder de partijen die een link hebben op onze Websites, zijn onderworpen aan hun eigen regels en beleid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van deze andere websites. Wij raden u aan kennis te nemen van de privacy policy’s en andere relevante (juridische) informatie op deze websites.

CleanLease kan ook gebruik maken van social media om u op de hoogte te houden van nieuws omtrent onze organisatie, maar ook over ontwikkelingen in de branche. U kunt ons volgen via LinkedIn, Facebook en YouTube. Aan het gebruik van social media zijn geen voorwaarden vanuit CleanLease verbonden. U gaat akkoord met de voorwaarden van het betreffende social media platform.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

CleanLease neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Van profilering in de zin van de AVG is dan ook geen sprake.

 

Bewaartermijnen

CleanLease bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij de persoonsgegevens verwerken, tenzij wij op grond van een wettelijke regeling of op basis van ons gerechtvaardigd belang dat zwaarder weegt (zoals een lopend geschil) uw persoonsgegevens langer moeten bewaren. Wij hebben hiervoor een beleid en hanteren in beginsel onder meer de volgende bewaartermijnen:

 • Financiële gegevens zijn wij op grond van fiscale wetgeving gehouden om 7 jaar na betaling te bewaren.
 • Contactgegevens van (contactpersonen bij/medewerkers van) klanten, leveranciers en andere relaties (incl. dataleveranciers) bewaren wij tot maximaal twee jaar na het einde van de samenwerking of twee jaar na het laatste contact (behoudens wettelijke verplichtingen).
 • Indien u contact met ons heeft opgenomen, bewaren we correspondentie en de eventueel daarin in opgenomen persoonsgegevens totdat wij uw bericht hebben opgevolgd en afgehandeld. In ieder geval wordt het bericht niet langer dan een jaar na de afhandeling bewaard (tenzij het bijv. een klacht betreft).
 • Wij bewaren camerabeelden van onze beveiligingscamera’s in beginsel tot maximaal 4 weken nadat de camerabeelden zijn gemaakt. Indien de camerabeelden benodigd zijn voor de afhandeling van enig incident, worden de camerabeelden in ieder geval bewaard tot na de afhandeling van dat incident.

 

Uw rechten ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens

U heeft de volgende rechten m.b.t. de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • U kunt verzoeken om informatie over en inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijngeregistreerd en voor welke doeleinden die persoonsgegevens worden gebruikt.
 • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als u van mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor deuitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te laten wijzigen/corrigeren en/of deverwerking van uw persoonsgegevens te beperken;
 • U kunt ons ook vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen uit onze systemen.
 • U kunt ons ook vragen om te zorgen dat uw persoonsgegevens aan een andere partij wordenovergedragen;
 • U kunt uw toestemming intrekken, let wel u trekt uw toestemming niet terug voor eerderverwerkte persoonsgegevens op basis van uw toestemming.

Verzoeken en andere berichten ter zake van de uitoefening van voornoemde rechten kunnen schriftelijk worden ingediend via onderstaande contactgegevens. Indien wij dit nodig achten, kunnen wij aanvullende vragen stellen ter verificatie van uw identiteit. U ontvangt in beginsel binnen één maand na ontvangst van uw verzoek een reactie. Wij zullen aan uw verzoek voldoen, tenzij wij een dwingend, gerechtvaardigd belang hebben om niet aan uw verzoek te voldoen. Ook kunnen wij om technische redenen niet (altijd) alle kopieën van de persoonsgegevens onmiddellijk uit onze systemen en back-upsystemen verwijderen. Wij kunnen voorts weigeren te voldoen aan de hiervoor genoemde verzoeken als deze onredelijk vaak worden gedaan, onredelijk zware technische inspanningen vergen of onredelijk zware technische gevolgen hebben voor onze systemen of de privacy van anderen in gevaar brengt. Indien CleanLease heeft voldaan aan een verzoek om persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen, zullen wij ook derden aan wie deze persoonsgegevens zijn verstrekt, mededeling doen van de aangebrachte wijzigingen.Indien u niet tevreden bent over de wijze waarop wij met uw verzoek zijn omgegaan of anderszins over de verwerking van uw persoonsgegevens door CleanLease, kunt u ook een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Meer hierover kunt u vinden via deze link.

 

Contactgegevens

Wanneer u uw rechten wilt uitoefenen of vragen heeft, dan wel klachten heeft over de manier waarop CleanLease met uw persoonsgegevens is omgegaan, dan kunt u contact opnemen met:

CleanLease B.V.
De Schakel 30
5651 GH Eindhoven
info@cleanlease.com
+31 (0)88 400 2706

 

Wijziging privacyverklaring

CleanLease kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen of updaten. Aanpassingen van deze privacyverklaring treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op onze Websites. Wij raden u daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen in deze privacyverklaring. Indien deze aanpassingen voor u van significant belang zijn, informeren wij u daar altijd over.page2image29332352 page2image29332544